Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen till våra öppna rådslag varje onsdag kl 19 i kommunhuset.

Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen till våra öppna rådslag varje onsdag kl 19 i kommunhuset.

Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen till våra öppna rådslag varje onsdag kl 19 i kommunhuset.

Aktuellt

Äntligen får vi bygga allaktivitetshuset CIK:
Kort före jul 2015 medverkade Knivsta.Nu till att det efterlängtade allaktivitetshuset kan byggas med start under 2017. I centrum för idrott och kultur kommer det att fi…

Läs mer

Partiprogram

Knivsta en kommun att trivas i!
Läs mer om vad vi vill och vårt partiprogram genom att klicka på knappen nedan.

Läs mer

Bli medlem

Vill du påverka mer, välkommen att bli medlem!
Klicka på knappen här för att anmäla dig genom vårt kontaktforumlär.
Läs mer

Vi har rådslag imorgon kl. 19 även fast det är sportlov - välkommen på skidor till kommunhuset om det passar! Vi skickar kallelser till årsmötet och diskuterar frågor som är viktiga för Knivsta.

Publicerat: 2018-02-20…

Läs mer
Hej vänner och stödjare av Knivsta.Nu! Jag har nöjet att bjuda in till februari månads andra rådslag i morgon onsdag den 14 februari kl 19, 208 dagar före valet i höst. Vi har en del att göra innan dess. Vi pratar om de närmaste planerna. Boka gär…

Publicerat: 2018-02-13…

Läs mer
Ikväll börjar rådslaget kl. 20 eftersom styrelsen sammanträder före. Välkomna till kommunhuset! Ring 0708 - 67 89 79 om du behöver bli insläppt.

Publicerat: 2018-02-07…

Läs mer
Knivstas centrum för idrott och kultur, nu är det namngivet:

Publicerat: 2018-02-05…

Läs mer
Idag deltog Anneli Löfling (Knivsta.Nu, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden) i invigningen av Hälsoäventyret i Knivsta. Ett samarbete mellan kommunen och region Uppsala. Verksamheten ska verka förebyggande för barn och ungas hälsa. Björn-Owe …

Publicerat: 2018-02-01…

Läs mer
Självklart är det öppet rådslag med Knivsta.Nu även ikväll kl. 19. Vi tar upp dagsaktuella frågor som berör Knivsta kommun. Välkommen!

Publicerat: 2018-01-31…

Läs mer

Knivsta.Nu - tredje största parti

Lokalpartiet Knivsta.Nu fick fyra mandat i det senaste kommunvalet 2014 och nära 13 procent av rösterna. Efter valet pågick många och långa samtal bildades ett minoritetsstyre av de fyra allianspartierna som tillsammans har 15 av 31 mandat i kommunfullmäktige. Knivsta.Nu, S, V och MP har tillsammans 14 mandat och samarbeter i gruppen Kvaretten. Övriga två mandat tillhör Sverigedemokraterna vilket gör besluten i kommunfullmäktige oförutsägbara ibland. Till exempel blev vår ordförande Kenneth Gunnar omvald som ordförande i kommmunfullmäktige och Kvartettens budget blev i juni 2015 antagen som kommunens budget. I båda fallen utföll voteringarna med 16 röster mot 15.

Under förra mandatperiioden var Knivsta.Nu är en del av den politiska majoriteten i Knivsta kommun. Majoriteten bestod då av de tre partier som ökade mest i Knivstavalet: Knivsta.Nu, Moderaterna, Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna och två folkpartister. Det blev resultatet av samtal som fördes veckorna efter valet.

Vi har fört en intensiv diskussion med våra medlemmar och vår styrelse och kommit fram till att det här är det bästa sättet att förvalta det starkt ökade stöd vi fått från väljarna i Knivsta kommun. Vi har fått gehör för våra krav på mindre barngrupper och att börja bygga Knivsta Arena under mandatperioden, säger Lennart Lundberg, gruppledare och då ordförande i Knivsta.Nu.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=505600X109097301X53972

Bild: 2017-11/kn.nu-v48.jpg

Kontakta oss

Knivsta.nu

E-mail: info@knivsta.nu

Adress


  

Kontaktpersoner

Lennart Lundberg
Gruppledare, Ledamot i Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
0708-67 89 79 / lennart.lundberg@knivsta.nu

Anneli Löfling
Ordförande i Knivsta.nu, Vice gruppledare
Andre vice ordförande i utbildningsnämnden och ledamot av kommunfullmäktige
070-629 00 39 / anneli.lofling@knivsta.nu

Mikael Rye-Danjelsen
Ledamot i samhällsutvecklingsnämnden
Ersättare i kommunfullmäktige
mikael.rye-danjelsen@knivsta.se

Dag Dacke
Ledamot av socialnämnden och partistyrelsen
0707- 31 90 09 / dag@dacke.se

Britta Lästh
Ledamot av kommunfullmäktige
070-731 60 25 / britta@lasth.se

Pierre Janson
Ledamot av IT-nämnden Knivsta-Heby och i partistyrelsen
070-930 88 33 / pierre.janson@knivsta.se

Roger Andersson
Ledamot av partistyrelsen, Ledamot i Kommunfastigheter AB
070-765 69 62 / roger@gurresta.se

Bengt-Åke Andersson
Kassör, Ledamot i partistyrelsen, Ersättare i kommunstyrelsen
070-650 56 45 / bengt@knivstadatasupport.se

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss för att bli medlem är du välkommen att skriva till oss genom formuläret här.
Vi ser fram emot att höra från dig!

  1. Som medlem har du möjlighet att påverka Knivsta.Nus politik.
  2. Inbjudan till alla våra möten och aktuell information.
  3. Tidig Insyn i vad som händer i kommunala frågor innan de avgjorts.
  4. Möjlighet att ställa frågor direkt till våra förtroendevalda.

Våra politiker

Lennart Lundberg

Gredelby, gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, reporter, född 1956, Knivstabo sedan 1983.

Hjärtefrågor: utvecklad demokrati, fler vuxna i förskola och skola, utvecklad kollektivtrafik, hållbar utveckling och kraftigt ökad satsning på ungdomars fritid t ex genom Centrum för Idrott Kultur.

Britta Lästh

Lillhamra i Oleda, ledamot av kommunfullmäktige, född 1967, kommer från Piteå, businesscontroller på Röda Korset.

Hjärtefrågor: bra och trygga skolor. Att bygga allaktivitetshus är god hushållning. Ohälsas kostar stora pengar.

Kenneth Gunnar

Sågenområdet, ordförande i kommunfullmäktige, ledamot av Bygg- och miljönämnden, smålänning, fastighetskonsult, född 1947, Knivstabo sedan 1980.

Hjärtefrågor: natur, miljö, infrastruktur, demokrati och medinflytande. Privat prioriterar jag familjen och sommarstället i Tranås.

Anneli Löfling

Alsike, andre vice ordförande i Utbildningsnämnden och ledamot av kommunfullmäktige, född 1966.

Hjärtefrågor: skolfrågor och barnomsorg. Mindre barngrupper och fler lärare. ”En kommun där framtiden bor kräver en bra uppväxt för en bra framtid.

Dag Dacke

Vassunda, ledamot i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige, veteranfriidrottare och friidrottstränare i Knivsta sedan 1996, född 1965.

Hjärtefrågor: Knivsta ska växa med trygghet och trivsel. Fritidsanläggningar och samverkan med föreningslivet är socialt ansvar liksom fler vuxna i skolan.

Mikael Rye-Danjelsen

Alsike, ledamot av Samhällsutvecklingsnämnden och dess arbetsutskott, ersättare i kommunfullmäktige, redovisningschef, född 1959.

Hjärtefrågor: att Knivsta ska vara en trygg kommun att leva och bo i präglad av kreativitet, samhörighet och engagemang. Ökad effektviet och tydlighet kring beslut och ekonomi.

Roger Andersson

Gurresta, ledamot i styrelsen för fastighetsbolaget Kommunfastigheter AB, driver Gurresta HB och Gurresta Spa tillsammans med sin fru Tarja och dottern Petra, född 1958.

Hjärtefrågor: att hela Allaktivitetshuset byggs på en gång så att alla ska ha något att göra oavsett ålder eller intresse på sin fritid.

Bengt-Åke Andersson

Västra Ängby, egenföretagare, ersättare i kommunstyrelsen, född 1949.

Hjärtefrågor: öppenhet och insyn i kommunens verksamhet. Att dialog förs med berörda invånare innan beslut fattas i viktiga frågor. Ungdomsfrågor.

Niclas Ahleståhl

Gredelby, ersättare i Alsikebolagets styrelse, etableringschef, Född 1966.

Hjärtefrågor: utveckla Knivsta till en attraktiv kommun med förutsättningar för tillväxt för företag. Bibehåll känslan av småstadsidyll och utveckla en rik ungdomsverksamhet med starka idrottsföreningar.

Bo Rutberg

Västra Ängby, styrelseledamot i Knivstavatten AB, biolog och kemist. Tidigare lärare och utredare på Sveriges kommuner och landsting. Nu pensionär, född 1947.

Hjärtefrågor: miljöfrågor och vattenfrågor. Motto: ”utan vatten ingen vård, ingen skola, ingen omsorg.

Pierre Janson

Östra Ängby, ersättare i samverkansnämnden med Heby kommun, programmerare, småbarnsförälder, född 1977.

Hjärtefrågor: Att skattepengarna används på bästa möjliga vis. Därför behövs en starkare demokratisk förankring före beslut och inte fler oanvändbara isytor utanför kommunhuset.

Benny Jonsson

Vassunda, ledamot av Knivstabostäders styrelse.

Hjärtefrågor: Bygg Allaktivitetshuset för kommunens alla ungdomar. Åldringsvården behöver utvecklas, gärna med gammaldags ålderdomshem. Fler hyresrätter i Knivsta.

Bo Fischer

Alsike, civilekonom, kommunrevisor, född 1950.

Hjärtefrågor: att besluten är väl underbyggda och tas i demokratisk och laga ordning. Att kommunen styrs effektivt, så att målen nås inom givna budgetramar.