Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen till våra öppna rådslag varje onsdag kl 19 i kommunhuset.

Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen till våra öppna rådslag varje onsdag kl 19 i kommunhuset.

Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen till våra öppna rådslag varje onsdag kl 19 i kommunhuset.

Aktuellt

Tack alla ni som stödde folkiniativets namninsamling!:

Läs mer

Partiprogram

Läs mer om vad vi vill och vårt partiprogram genom att klicka på knappen nedan.

Läs mer

Bli medlem

Vill du påverka mer, välkommen att bli medlem!
Klicka på knappen här för att anmäla dig genom vårt kontaktforumlär.

Knivsta.Nu har nu ett Bankgironummer
119-9058 Medlemsavgiften är 100 kr

Alla framtida inbetalningar skall ske hit, eftersom plusgirot avslutas.

Läs mer

Våra kandidater i valet 2018

2018-08/2018-1-lennart-lundberg.jpg
2018-08/2018-1-lennart-lundberg.jpg
2018-08/2018-2-anneli-l-fling.jpg
2018-08/2018-2-anneli-l-fling.jpg
2018-08/2018-3-britta-l-sth.jpg
2018-08/2018-3-britta-l-sth.jpg
2018-08/2018-4-mikael-rye-danjelsen.jpg
2018-08/2018-4-mikael-rye-danjelsen.jpg
2018-08/2018-5-maria-ahlest-l.jpg
2018-08/2018-5-maria-ahlest-l.jpg
2018-08/2018-6-dag-dacke.jpg
2018-08/2018-6-dag-dacke.jpg
2018-08/2018-7-pierre-jansson.jpg
2018-08/2018-7-pierre-jansson.jpg
2018-08/2018-8-bengt-ke-andersson.jpg
2018-08/2018-8-bengt-ke-andersson.jpg
2018-08/2018-9-peter-brymer.jpg
2018-08/2018-9-peter-brymer.jpg
2018-08/2018-10-ove-engstr-m.jpg
2018-08/2018-10-ove-engstr-m.jpg
2018-08/2018-11-inger-ljungkvist.jpg
2018-08/2018-11-inger-ljungkvist.jpg
2018-08/2018-12-roger-andersson.jpg
2018-08/2018-12-roger-andersson.jpg
2018-08/2018-13-niklas-ahlest-hl.jpg
2018-08/2018-13-niklas-ahlest-hl.jpg
2018-08/2018-14-kristina-westas-v2.jpg
2018-08/2018-14-kristina-westas-v2.jpg
2018-08/2018-15-mats-hedberg.jpg
2018-08/2018-15-mats-hedberg.jpg
2018-08/2018-16-catharina-olveby.jpg
2018-08/2018-16-catharina-olveby.jpg
2018-08/2018-17-per-johansson.jpg
2018-08/2018-17-per-johansson.jpg
2018-08/2018-18-ivan-krezic.jpg
2018-08/2018-18-ivan-krezic.jpg
2018-08/2018-19-birger-eriksson.jpg
2018-08/2018-19-birger-eriksson.jpg
2018-08/2018-20-staffan-ljung.jpg
2018-08/2018-20-staffan-ljung.jpg
2018-08/2018-21-tarja-andersson-mutka.jpg
2018-08/2018-21-tarja-andersson-mutka.jpg
2018-08/2018-22-ke-gustafsson.jpg
2018-08/2018-22-ke-gustafsson.jpg
2018-08/2018-23-mehran-mohsenpour.jpg
2018-08/2018-23-mehran-mohsenpour.jpg
2018-08/2018-24-fredrik-gustafsson.jpg
2018-08/2018-24-fredrik-gustafsson.jpg
2018-08/2018-25-bo-fischer.jpg
2018-08/2018-25-bo-fischer.jpg

Knivsta.Nu - tredje största parti

I kommunvalet 2018 fick Lokalpartiet Knivsta.Nu 522 röster mer än i valet 2014. Vi ökade med 2,71 procent till 15,69 procent av rösterna och fick fem mandat av 31 i kommunfullmäktige. Det innebär att Knivsta.nu i mandat är lka stora som M, som bakade med tre mandat och S som tappade ett mandat. Efter många och långa förhandlingar bildade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centeroartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en fempartiallians som främst hålls samman av de står bakom det avtal om att bygga 15 000 nya bostäder mot att vi ska få fyra spår på järnvägen år 2033. Knivsta.Nu är för fyra spår men anser att villkoret att lova 15 000 nya bostäder i en kommun som idag har cirka 18 500 invånare är orimligt.

Vi är alltså i oppostion och besätter som största oppositionsparti posten som oppostionskommunalråd. Övriga parier i oppostionen är Kristdemokraterna och SD med fyra mandat var och Liberalerna med två mandat..

Tidigare val

Lokalpartiet Knivsta.Nu fick fyra mandat i kommunvalet 2014 och nära 13 procent av rösterna. Efter valet pågick många och långa samtal bildades ett minoritetsstyre av de fyra allianspartierna som tillsammans har 15 av 31 mandat i kommunfullmäktige. Knivsta.Nu, S, V och MP har tillsammans 14 mandat och samarbeter i gruppen Kvaretten. Övriga två mandat tillhör Sverigedemokraterna vilket gör besluten i kommunfullmäktige oförutsägbara ibland. Till exempel blev vår ordförande Kenneth Gunnar omvald som ordförande i kommmunfullmäktige och Kvartettens budget blev i juni 2015 antagen som kommunens budget. I båda fallen utföll voteringarna med 16 röster mot 15.

Under förra mandatperiioden var Knivsta.Nu är en del av den politiska majoriteten i Knivsta kommun. Majoriteten bestod då av de tre partier som ökade mest i Knivstavalet: Knivsta.Nu, Moderaterna, Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna och två folkpartister. Det blev resultatet av samtal som fördes veckorna efter valet.

Vi har fört en intensiv diskussion med våra medlemmar och vår styrelse och kommit fram till att det här är det bästa sättet att förvalta det starkt ökade stöd vi fått från väljarna i Knivsta kommun. Vi har fått gehör för våra krav på mindre barngrupper och att börja bygga Knivsta Arena under mandatperioden, säger Lennart Lundberg, gruppledare och då ordförande i Knivsta.Nu.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=505600X109097301X53972

Bild: 2018-03/kn.jpg

Kontakta oss

Knivsta.nu

E-mail: info@knivsta.nu

Adress


  

Kontaktpersoner

Lennart Lundberg
Oppositionskommunalråd, gruppledare,andre vice ordförande i
kommunstyrelsen och Ledamot i kommunfullmäktige
0708-67 89 79 / lennart.lundberg@knivsta.nu

Pierre Janson
Ordförande i knivsta.nu, styrelseledamot i Alsike fastighets AB,
ledamot i komunfullmäktige 070-290 9397 / pierre.janson@hotmail.com

Mikael Rye-Danjelsen
Andre vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden
Ledamot i kommunfullmäktige
070-748 39 31 / mikael.rye-danjelsen@knivsta.se

Bengt-Åke Andersson
Kassör, Ledamot i partistyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige
070-650 56 45 / bengt@knivstadatasupport.se

Matilda Hübinette ledamot av partistyrelsen och utbildningsnämnden,
ersättare i kommunfullmäktige i kommunstyrelsen och i bygg- och
070-450 46 80 / matilda@stationshusetiknivsta.se

Britta Lästh Andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot
i Kommunfastigheter AB
ledamot av partistyrelsen 070-731 61 25 / britta@lasth.se

OBS!

Knivsta.Nu har nu ett Bankgironummer 119-9058
Alla framtida inbetalningar skall ske hit, eftersom plusgirot avslutas.

Medlemsavgift 100 kronor per år

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss för att bli medlem är du välkommen att skriva till oss genom formuläret här.
Vi ser fram emot att höra från dig!

  1. Som medlem har du möjlighet att påverka Knivsta.Nus politik.
  2. Inbjudan till alla våra möten och aktuell information.
  3. Tidig Insyn i vad som händer i kommunala frågor innan de avgjorts.
  4. Möjlighet att ställa frågor direkt till våra förtroendevalda.

Våra politiker

Lennart Lundberg

Gredelby, gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, reporter, född 1956, Knivstabo sedan 1983.

Hjärtefrågor: utvecklad demokrati, fler vuxna i förskola och skola, utvecklad kollektivtrafik, hållbar utveckling och kraftigt ökad satsning på ungdomars fritid t ex genom Centrum för Idrott Kultur.

Britta Lästh

Lillhamra i Oleda, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, född 1967, kommer från Piteå, businesscontroller.

Hjärtefrågor: bra och trygga skolor. Att bygga allaktivitetshus är god hushållning. Ohälsas kostar stora pengar.

Anneli Löflling

Alsike, ledamot i Utbildningsnämnden och ledamot av kommunfullmäktige, född 1966. Ordförande i Knivsta.Nu.

Hjärtefrågor: skolfrågor och barnomsorg. Mindre barngrupper och fler lärare. ”En kommun där framtiden bor kräver en bra uppväxt för en bra framtid.

Dag Dacke

Vassunda, ersättare i kommunfullmäktige, veteranfriidrottare och friidrottstränare i Knivsta sedan 1996, född 1965.

Hjärtefrågor: Knivsta ska växa med trygghet och trivsel. Fritidsanläggningar och samverkan med föreningslivet är socialt ansvar liksom fler vuxna i skolan.

Mikael Rye-Danjelsen

Alsike, andre vice ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden och dess arbetsutskott, ledamot av kommunfullmäktige, redovisningschef, född 1959.

Hjärtefrågor: att Knivsta ska vara en trygg kommun att leva och bo i präglad av kreativitet, samhörighet och engagemang. Ökad effektviet och tydlighet kring beslut och ekonomi.

Roger Andersson

Gurresta, ledamot i styrelsen för fastighetsbolaget Kommunfastigheter AB, driver Gurresta HB och Gurresta Spa tillsammans med sin fru Tarja och dottern Petra, född 1958.

Hjärtefrågor: att hela Allaktivitetshuset byggs på en gång så att alla ska ha något att göra oavsett ålder eller intresse på sin fritid.

Bengt-Åke Andersson

Västra Ängby, egenföretagare, ersättare i kommunstyrelsen, född 1949.

Hjärtefrågor: öppenhet och insyn i kommunens verksamhet. Att dialog förs med berörda invånare innan beslut fattas i viktiga frågor. Ungdomsfrågor.

Niclas Ahleståhl

Gredelby, ersättare i Alsikebolagets styrelse, etableringschef, Född 1966.

Hjärtefrågor: utveckla Knivsta till en attraktiv kommun med förutsättningar för tillväxt för företag. Bibehåll känslan av småstadsidyll och utveckla en rik ungdomsverksamhet med starka idrottsföreningar.

Bo Rutberg

Västra Ängby, styrelseledamot i Knivstavatten AB, biolog och kemist. Tidigare lärare och utredare på Sveriges kommuner och landsting. Nu pensionär, född 1947.

Hjärtefrågor: miljöfrågor och vattenfrågor. Motto: ”utan vatten ingen vård, ingen skola, ingen omsorg.

Pierre Janson

Östra Ängby, ersättare i samverkansnämnden med Heby kommun, programmerare, småbarnsförälder, född 1977.

Hjärtefrågor: Att skattepengarna används på bästa möjliga vis. Därför behövs en starkare demokratisk förankring före beslut och inte fler oanvändbara isytor utanför kommunhuset.

Benny Jonsson

Vassunda, ledamot av Knivstabostäders styrelse.

Hjärtefrågor: Bygg Allaktivitetshuset för kommunens alla ungdomar. Åldringsvården behöver utvecklas, gärna med gammaldags ålderdomshem. Fler hyresrätter i Knivsta.

Bo Fischer

Alsike, civilekonom, kommunrevisor, född 1950.

Hjärtefrågor: att besluten är väl underbyggda och tas i demokratisk och laga ordning. Att kommunen styrs effektivt, så att målen nås inom givna budgetramar.