Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen att vara med på våra öppna möten de flesta onsdagar kl 19 som sker online mer information går att hitta om de här under. Om du har någon fråga eller fundering kontakta oss gärna!

Välkommen till Knivsta.Nu

Knivsta.Nu är det enda partiet som satsar 100 procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga, gamla och pendlare. Vi styrs inte av något partikansli i Stockholm utan av engagerade kommuninvånare som arbetar för kommunens bästa. Vi tror att praktiska lösningar är bättre än politiska låsningar. Välkommen att vara med på våra öppna möten de flesta onsdagar kl 19 som sker online mer information går att hitta om de här under. Om du har någon fråga eller fundering kontakta oss gärna!

Aktuellt

Öppna onsdagsmöten:
Träffa oss på våra öppna digitala onsdagsmöten! De flesta onsdagar klockan 19 arrangerar vi öppna digitala onsdagsmöten. På dessa möten informerar vi om det senaste som …

Läs mer

Våra ordförande i olika nämnder

Partiets gruppledare Matilda Hübinette satte med stor marginal ett nytt rekord i antal personröster i lokalvalet.
Hon är efter detta kommunstyrelsens ordförande.
Victor Krusell - kommunfullmäktige.
Pierre Janson - utbildningsnämnden.
Mikael Rye-Danjelsen - samhällsutvecklingsnämnden.
Ivan Krezic - bygg och mijönämnden.

Bli medlem

Vill du påverka mer, välkommen att bli medlem!
Klicka på knappen här för att anmäla dig genom vårt kontaktforumlär.

Alla medlemsansökningar hanteras av partiets styrelse innan godkännande sker.

Läs mer

Om Knivsta.Nu

- Vi tackar för Knivstabornas stora förtroende i valet 2022, och tar vårt uppdrag på största allvar!
- Vi verkar för en trivsam och trygg kommun, både i centrala delar samt på landsbygden, och värnar om de värden som gör Knivsta attraktivt att bo och verka i.
- Exploateringstaktens sänks nu och vi fasar ut beroendet av exploateringsintäkter.
- Vi förtätar inte centrala områden på det sätt som det tidigare politiska styret i Knivsta gjort.
- Knivsta.Nu är ett 100 % lokalt parti. Vi styrs inte av något moderparti eller ideologi, utan vi utgår från vad som är bäst för Knivsta när vi fattar beslut.

För oss är medborgarinflytande viktigt och vi arrangerar därför öppna möten de flesta onsdagar.
På dessa möten informerar vi om det senaste som händer inom politiken, samt det finns gott om tid för medborgare att ställa frågor, komma med tips eller ge oss feedback.

Knivsta.Nu styr tillsammans med Kristdemokraterna i ett minoritetsstyre, med stöd av Sverigedemokraterna.
Vi månar om en god dialog med både medborgare och övriga partier, och vi eftersträvar en bred förankring som möjligt i viktiga beslut.

Pressmeddelande

Stort tack!

Tack för allt stöd! ❤️
Nu börjar det viktiga arbetet med att förvalta ert förtroende!
Med vänlig hälsning, alla partimedlemmar i Knivsta.nu

Bild från vår valvaka 11 september 2022.

Matilda Hübinette fick flest nomineringar inom Knivsta.Nu

Det lokala partiet Knivsta.Nu har för första gången genom valberedningen bjudit in sina medlemma att rösta fram sina kandidater till partiets valsedel i kommunvalet nästa år. Röstningen visar att den som fick överlägset flest nomineringar var den lokala entreprenören och vice gruppledaren Matilda Hübinette, som fick hela 28 nomineringar. Närmast henne kom Ivan Krezic, andre vice ordförande i bygg och miljönämnden med 15 nomineringar. Nuvarande gruppledaren Lennart Lundberg, partiets ordförande Pierre Janson och Mikael Rye-Danjelsen, som är andre vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden, fick alla 14 nomineringar. Totalt 27 kandidater fick minst en nominering till nästa års val. Valberedningen fortsätter nu att i samverkan med partistyrelsen arbetet med att ta fram ett förslag till valsedel, som kommer att fastställas på partiets årsmöte i början av mars nästa år.

- Jag är glad och överväldigad över medlemmarnas stora förtroende, säger Matilda Hübinette
som ser fram emot att fortsätta att utveckla Knivsta med fokus på ett trivsamt och tryggt
samhälle att bo och verka i.

Hon framhåller att hon trivs mycket bra i Knivsta.Nu, som är Knivstas tredje största parti.
- Jag värdesätter Knivsta.Nu:s arbetssätt med öppna möten flera gånger i månaden, där alla
medborgare kan få den senaste informationen om vad som händer i lokalpolitiken.

För mer information kontakta
Matilda Hübinette 070-450 46 80
Pierre Janson 070-290 93 97

En hälsning från våran nya gruppledare

Hej! Vissa känner kanske igen mig från de företag jag driver i Knivsta, bland annat restaurangen och puben i Stationshuset, andra har träffat mig som polisvolontär eller när jag organiserar nattvandringar i Knivsta och Alsike.

När jag inte driver min verksamhet eller engagerar mig i politiken så lägger jag gärna tid på djur och natur. Ett stort intresse är hundar, att promenera i natursköna omgivningar och odling.

Att konkret kunna verka för ett trivsamt och tryggt Knivsta är det som främst får mig att engagera mig i lokalpolitiken. Det är mycket glädjande att Knivsta är en attraktiv plats att bo och verka på. Samtidigt är det viktigt att exploateringstakten sänks för att hinna med utmaningarna som följt med den allt för snabba utbyggnadstakten. Jag vill värna mer om de värden som gör Knivsta attraktivt.

I och med kommunens utmärkta läge skulle det teoretiskt sett kunna byggas bostäder, logistik och industriområden över stora delar av kommunen. Jag vill bevara småstadskaraktären, utveckla grönområden, skydda jordbruksmark och skapa fler rekreationsområden. Blandad bebyggelse är eftersträvansvärt och därför behöver kommunen snarast stanna upp med byggandet av centrala hög-hus med för hög andel små lägenheter.

Pendlarnas situation är under all kritik och därför vill jag se att infrastrukturen för dagens knivstabor fungerar innan det bör påbörjas nya större byggnationsprojekt.

Jag vill bidra till att Knivsta kommun växer i en ansvarsfull takt och utvecklas i harmoni mellan ett välmående centrum och en levande landsbygd.

Det viktigaste är att Knivsta ska vara tryggt och jag vill att alla Knivstabor ska kunna röra sig utomhus utan att känna oro oavsett tid på dygnet. Min uppfattning är att trenden går åt fel håll. Förebyggande arbete och tidiga insatser lönar sig i längden. I väntan på att polismyndigheten får tillräckliga resurser behöver kommunen därför ta ett större ansvar och satsa mer på trygghetsskapande och förebyggande åtgärder såsom Råd och stödverksamheten, fältassistenter samt väktare på helgnätter.

Största delen av Knivsta.Nu:s budget satsas på barn och unga, med mer resurser till skolan, förskolan och tidiga insatser. Det är även viktigt att stötta föreningslivet.

Ökad beredskap för hantering av större elavbrott, om kommunens dricksvatten blir otjänligt under en tidsperiod eller andra kriser är också viktiga områden att arbeta med för ett säkrare samhälle.

Skattepengar ska gå till kommunens kärnuppgifter såsom skola, vård och omsorg istället för dyra “roliga” projekt av tveksam nytta.

Det är viktigt att se till att näringslivet i kommunen får bra förutsättningar för att kunna verka här. Om fler företag etablerar sig i kommunen och anställer knivstabor, leder det till lägre arbetslöshet och mer skatteintäkter som kan användas till skola, vård och att ta hand om äldre.

En stor fördel med att vara ett 100 procent lokalt parti är att vi i Knivsta.Nu inte styrs av ett moderparti eller en ideologi - vi utgår från Knivsta. Det är en stor skillnad mellan oss och andra partier. Vi har ett tydligt partiprogram för kommande mandatperiod som kan läsas på www.knivsta.nu.

Ju fler invånare som engagerar sig i lokalpolitiken desto bättre! Därför anordnar Knivsta.Nu ofta öppna möten för alla kommuninvånare. Det är intressant och lärorikt att ta del av vad som händer och sker i lokalpolitiken och vi är ett härligt gäng med trevlig stämning - gör oss gärna sällskap! :)

Bästa hälsningar, Matilda Hübinette

Bild: 2022-07/matilda-2.0.png

Kontakta oss

Knivsta.nu

E-mail: info@knivsta.nu

Adress

Knivsta
  

Kontaktpersoner

Matilda Hübinette
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, ledamot i partistyrelsen, gruppledare
070-450 46 80 / matilda.hubinette@knivsta.nu

Pierre Janson
Ordförande i Knivsta.nu, ordförande utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i kommunstyrelsen
073-930 88 33 / pierre.janson@hotmail.com

Mikael Rye-Danjelsen
Ledamot i partistyrelse, ordförande i samhällsutvecklingsnämnden,
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen
070-748 39 31 / mikael.rye-danjelsen@knivsta.nu

Peter Brymér
Kassör, ledamot i partistyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i samhällsutvecklingsnämnden, ersättare i socialnämnden
073-553 52 34 / peter.brymer@knivsta.nu

Mattias Norrby
Ledamot i partistyrelsen, förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden,
vice ordförande i valberedningen, ledamot socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige.
073-344 53 35

Ivan Krezic
Ledamot i partistyrelsen, ordförande i bygg- och miljönämnden, ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i samhällsutvecklingsnämnden
073- 980 40 25 / ivan.krezic@knivsta.nu

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss för att bli medlem är du välkommen att skriva till oss genom formuläret här.
Vi ser fram emot att höra från dig!

  1. Som medlem har du möjlighet att påverka Knivsta.Nus politik.
  2. Inbjudan till alla våra möten och aktuell information.
  3. Tidig Insyn i vad som händer i kommunala frågor innan de avgjorts.
  4. Möjlighet att ställa frågor direkt till våra förtroendevalda.

Våra politiker

Lennart Lundberg

Utbyggnadstakten måste sänkas. Jag vill arbeta för en utvecklad demokrati, fler vuxna i skola och förskola, förbättrad kollektivtrafik, en cykelväg till Uppsala längs med järnvägen, hållbar utveckling och en ökad satsning på ungdomars fritid.

Britta Lästh

Trygghet skapas genom att alla barn får bra stöd och utveckling i förskola och skola. Kommunen behöver stötta vårt ideella föreningsliv. Bevara naturområden runt Säbysjön och ingen exploatering av åkermark. Bygg cykelväg längs väg 255 och väg 77.

Mikael Rye-Danjelsen

Knivsta ska vara en trygg plats att leva och bo på. Vi måste dra ner på exploateringstatakten, bevara grönska och livskvalitet samt ta hand om miljö och natur.

Roger Andersson

Jag vill skapa en kommun där alla som vill kan påverka, bidra till att lösa problem eller ta fram idéer. En kommun med stabil ekonomi och med tydliga och långsiktiga mål ger trygghet och bra livskvalitet.

Bengt-Åke Andersson

Jag vill utveckla ett Knivsta i småstadsmiljö med plats för både bil, cykel och gångtrafikanter.

Pierre Janson

Jag vill ha ett tryggt och trivsamt Knivsta där alla medborgare kan röra sig utomhus dygnets alla timmar utan att känna oro. Satsningar på skolan, brottsförebyggande arbete och ett ansvarsfullt och långsiktigt ekonomiskt hållbart tänk är viktigt.

Peter Brymér

Stopp för ogenomtänkta nybyggen nu! Knivsta behöver utvecklas i en lagom takt så att förskola, skola och infrastruktur hänger med. Idrotten är också något som vi måste fokusera på.

Ivan Krezic

Sänk utbyggnadstakten för att skapa ett tryggt och trivsamt samhälle. Mer förebyggande arbete i skolan. Rätten till bil eller ej ska beslutas av invånarna. Väljare ska kunna påverka även mellan valen.

Lisbeth Rye-Danjelsen

Barns och äldres behov i Knivsta ska tillgodoses utifrån vars och ens förutsättningar. Kommunala beslut ska vara spårbara, transparenta och tas i rätt instans.

Daniel Boström

Jag brinner för hållbar utveckling genom allt från omsorg, god förvaltning och klimatarbete till krisberedskap. Jag tror på rimlig utbyggnad i hela kommunen och tidiga stödinsatser för barn och unga.

Victor Krusell

Knivsta skall vara en trygg och trivsam plats. Jag vill se bevarade grönytor och estetiskt tilltalande byggnader. Kommunens verksamheter skall hålla hög kvalitet. Det skall vara lätt att bo i Knivsta.

Mattias Norrby

Varsam samhällsutveckling ”snyggt och tryggt”, spara grönområden och bygg inte på jordbruksmark. Jag brinner för närmiljön och landsbygden ska ha samma förutsättningar som tätorten. Inga besparingar i barn- och äldreomsorg.

Kicki Trusse

Jag månar om ett trivsamt Knivsta. Där man tryggt, från barn till vuxen, kan leva hela livet. En kommun där medborgarförslag välkomnas och att de som vill engagera sig lätt kan göra det.

Kjell-Arne Nilsson

Ett tryggt och trivsamt Knivsta bygger på att våra barn får de möjligheter som en resursstark skola och ett brett föreningsliv ger. Äldreomsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och kvalitet, samt attraktiva anställningsformer för personalen.

Marianne Vikström

I mitt Knivsta finns den bästa utbildningen och omsorgen. Där finns förutsättningar för ett aktivt åldrande och ett rikt kultur- och friluftsliv i trygg miljö. Jag vill bevara stationssamhället med punktliga tåg.

James Mckie

Jag har bott i Knivsta sedan 2000 och vill jobba för att främja sport och kultur i Knivsta. CIK är en fantastisk tillgång och jag vill att den används av alla i kommunen.

Maria Ahlestål

Jag vill utveckla Knivsta så att kommunen växer på ett förnuftigt och attraktivt sätt, där vi behåller småstadskaraktären och får ett levande centrum. Jag vill verka för att fler företag och butiker etablerar sig i Knivsta.

Ove Engström

Gammal som ung mot snabb utbyggnad i höjdled. Hållbar utveckling mot framtida kostnader för medborgare. Trafik/parkering i tätort behöver planeras bättre. Dröm: resecentrum i Knivsta och ny påfart till E4:an som delas med Uppsala.

Simon Vikström

Mitt intresse, utöver ökad trygghet i samhället, ligger i hur de kommunala bolagen och organisationerna sköts.

Kristina Westas

Kultur i alla former är viktig för oss människor. Och det är viktigt att alla människor får komma till tals och bli lyssnade till.

Jenny Dybedahl

Jag vill arbeta för ett Knivsta som växer med eftertanke, med gemenskap mellan människor och närhet till såväl natur som jobb, butiker och transporter.

Lennart Hedman

Min önskan är större medborgarinflytande, bevarad småstadskaraktär med trädgårdsstadens utseende, fler naturskyddsområden och frihet från experiment med samhällsbyggande

Joss Edquist

Jag brinner extra för jämställdhet, barn och unga. Barn och unga ska få en jämställd chans till samma grundutbildning. Pengar måste satsas på ridsporten för en mer jämställd fritid.

Monica Lundberg

Jag vill arbeta för och bidra till ett Knivsta som ska kännas tryggt och där medborgarna ska kunna röra sig fritt utan osäkerhet. Knivsta ska vara en kommun som bibehåller sin karaktär som landsbygdskommun med blandad bebyggelse och med en genomtänkt expansionstakt.

Ingela Stern

Jag vill bygga en kommun som är hållbar på alla sätt. Där alla får plats efter egna förutsättningar. Då behövs fungerande kärnverksamheter och infrastruktur samt ökat medborgarinflytande. Det vill jag få till.

Micaela Tiestö

Jag vill arbeta för en fortsatt utveckling av områdena kring Husby Långhundra. En gång- och cykelväg längs 77:an ut till Blå Wingen skulle möjliggöra för säker vardagsmotion och mindre pendling med bil.

Birger Eriksson

Visst kan Knivsta växa, men i den takt som kommuninvånarna vill. En väl utvecklad medborgardialog borgar för att vi får en utveckling som är i balans.