Back to main

Äntligen bygger vi allaktivitetshuset CIK

Kort före jul 2015 medverkade Knivsta.Nu till att det efterlängtade allaktivitetshuset kan byggas med start under 2017. I centrum för idrott och kultur kommer det att finnas budohall, kulturhall, ishall, två sporthallar och en entrédel. Detta kommer att stå klart under år 2019 och vissa delar som ishallen våren 2020. De båda fullstora sporthallarna som byggs närmast järnvägen kommer att stå klara redan i maj 2019 och scenkonsthallen under hösten 2019.

Frågan om att bygga ett Allaktivitetshus presenterades av föreningslivet år 2003 under namnet Knivsta efter 17. Sedan dess har Kninvsta.Nu stött dessa planer som har utvecklats till det som nu håller på att byggas. Vi ser mycket fram emot att föreningsliviet I Knivsta kommer att få betyldligt förbättrade möjilgheter för sitt viktiga arbete redan i år 2019.