Back to main

Nu är allaktivitetshuset CIK färdigbyggt

I december 2019 invigdes äntligen Allaktivitetshuset Centrum för idrott och kultur under helg när flera tusen invånare var på plats i de efterlängtade idrotts- och kulturlokalerna. I somras öppande även ishallen där det sedan dess varit stor aktivitet. Tyvärr har Coronapandemin lett till många inställda både kultur och idrottsevenenemang under året. Vi ser fram emot en tid när huset kan användas fullt för både idrott och kultut

Kort före jul 2015 medverkade Knivsta.Nu till att det efterlängtade allaktivitetshuset kunde börjas byggas med start i mars 2017. I centrum för idrott och kultur finns det budohall, kulturhall, ishall, två sporthallar och en entrédel. De båda fullstora sporthallarna som byggts närmast järnvägen stod klara redan i maj 2019 och scenkonsthallen under hösten 2019. Ishallen var klar under försommaren 2020

Frågan om att bygga ett Allaktivitetshus presenterades av föreningslivet år 2003 under namnet Knivsta efter 17. Sedan dess har Kninvsta.Nu stött dessa planer som har utvecklats till det som nu håller på att byggas. Vi är glada att föreningsliviet I Knivsta har få betyldligt förbättrade möjilgheter för sitt viktiga arbete.

Du kan läsa mer om vad som händer i CIK på webbplatsen https://centrumforidrottochkultur.knivsta.se/sidor/om-cik.html