Knivsta.Nu och KD bildar nytt styre

Knivsta.Nu och KD bildar nytt styre – lyssnar på medborgarna och sänker exploateringstakten

Knivsta.Nu och Kristdemokraterna har enats om att samverka i minoritet i Knivsta kommun under de kommande fyra åren. Fokus blir att sänka byggtakten och skapa ett tryggt och trivsamt Knivsta.

-Vi fick ett tydligt mandat av väljarna att förändra. Det gäller främst statsbyggnaden. Vårt mål är att kommande statsbyggnad ska vara småskalig, trygg och trivsam. Framför allt behöver vi sänka exploateringstakten och se över inriktningen på det som byggs kopplat till fyrspårsavtalet, säger Matilda Hübinette, Knivsta.Nu.

Med sig i styret får hon Kristdemokraternas gruppledare Mimmi Westerlund, som ser en styrka i att partierna hittat varandra politiskt.

-Vi har ägnat de senaste åren i opposition åt att hitta lösningar på de utmaningar vi ser, och att bygga långsiktiga relationer. Vi har haft lätt att hitta varandra särskilt i frågor om statsbyggnad och skola. Det är exempelvis viktigt för oss att stärka välfärden för de yngsta och äldsta medborgarna, men vi kommer samtidigt få hantera ett tufft ekonomiskt utgångsläge, säger Mimmi Westerlund, KD.

Partiernas första gemensamma budget kommer upp för beslut i kommunfullmäktige den 24 november. Inför detta arbete har man enats om tre huvudinriktningar.

-Det handlar om att kommunen ska fokusera på kärnuppgiften, sänka byggtakten och att lämna skattesatsen orörd särskilt i tider när varje krona är extra viktig för hushållen, säger Mimmi Westerlund och får medhåll av Hübinette:

-Vi går en tuff vinter till mötes med ökande inflation, höjda räntor och stigande elpriser. Det innebär svårare tider för både kommunen, privatpersoner och för lokala företag. Det finns många budgetsatsningar vi skulle vilja göra, men den första budgeten kommer givet omvärldsläget behöva vara återhållsam, säger Matilda Hübinette, som nu formellt blir nominerad till kommunstyrelsens ordförande.

Styret släpps fram av Sverigedemokraterna.

-Det är KNU och KD som bilar styre, SD har gått med på att stödja oss och den budget som vi lägger fram. SD får i gengäld behålla sin post i socialnämndens presidium, samt tilldelas en plats i en av bolagsstyrelserna. Det innebär att det blir minst 16 av 31 röster fullmäktige, men vi söker brett stöd och hoppas på så bred samsyn som möjligt bland samtliga partier när det gäller särskilt viktiga frågor. Dörren är öppen för fler stödpartier.

För ytterligare frågor:

Matilda Hübinette


Mimmi Westerlund