Stort tack!

Tack för allt stöd!
Nu börjar det viktiga arbetet med att förvalta ert förtroende!
Med vänliga hälsning, alla partimedlemmar i Knivsta.nu