Back to main

Anneli Löfling

Alsike, andre vice ordförande i Utbildningsnämnden och ledamot av kommunfullmäktige, född 1966.

Hjärtefrågor: skolfrågor och barnomsorg. Mindre barngrupper och fler lärare. ”En kommun där framtiden bor kräver en bra uppväxt för en bra framtid.