Back to main

Anneli Löfling

Alsike, ledamot i Utbildningsnämnden och ledamot av kommunfullmäktige, född 1966. Ordförande i Knivsta.Nu.

Hjärtefrågor: skolfrågor och barnomsorg. Mindre barngrupper och fler lärare. ”En kommun där framtiden bor kräver en bra uppväxt för en bra framtid.