Back to main

Bengt-Åke Andersson

Västra Ängby, egenföretagare, ersättare i kommunstyrelsen, född 1949.

Hjärtefrågor: öppenhet och insyn i kommunens verksamhet. Att dialog förs med berörda invånare innan beslut fattas i viktiga frågor. Ungdomsfrågor.