Back to main

Bo Fischer

Alsike, civilekonom, kommunrevisor, född 1950.

Hjärtefrågor: att besluten är väl underbyggda och tas i demokratisk och laga ordning. Att kommunen styrs effektivt, så att målen nås inom givna budgetramar.