Back to main

Bo Rutberg

Västra Ängby, styrelseledamot i Knivstavatten AB, biolog och kemist. Tidigare lärare och utredare på Sveriges kommuner och landsting. Nu pensionär, född 1947.

Hjärtefrågor: miljöfrågor och vattenfrågor. Motto: ”utan vatten ingen vård, ingen skola, ingen omsorg.