Back to main

Ivan Krezic

Sänk utbyggnadstakten för att skapa ett tryggt och trivsamt samhälle. Mer förebyggande arbete i skolan. Rätten till bil eller ej ska beslutas av invånarna. Väljare ska kunna påverka även mellan valen.