Back to main

Lennart Lundberg

Gredelby, gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, reporter, född 1956, Knivstabo sedan 1983.

Hjärtefrågor: utvecklad demokrati, fler vuxna i förskola och skola, utvecklad kollektivtrafik, hållbar utveckling och kraftigt ökad satsning på ungdomars fritid t ex genom Centrum för Idrott Kultur.