Back to main

Mattias Norrby

Varsam samhällsutveckling ”snyggt och tryggt”, spara grönområden och bygg inte på jordbruksmark. Jag brinner för närmiljön och landsbygden ska ha samma förutsättningar som tätorten. Inga besparingar i barn- och äldreomsorg.