Back to main

Mikael Rye-Danjelsen

Alsike, andre vice ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden och dess arbetsutskott, ledamot av kommunfullmäktige, redovisningschef, född 1959.

Hjärtefrågor: att Knivsta ska vara en trygg kommun att leva och bo i präglad av kreativitet, samhörighet och engagemang. Ökad effektviet och tydlighet kring beslut och ekonomi.