Back to main

Peter Brymér

Stopp för ogenomtänkta nybyggen nu! Knivsta behöver utvecklas i en lagom takt så att förskola, skola och infrastruktur hänger med. Idrotten är också något som vi måste fokusera på.