Back to main

Pierre Janson

Östra Ängby, ersättare i samverkansnämnden med Heby kommun, programmerare, småbarnsförälder, född 1977.

Hjärtefrågor: Att skattepengarna används på bästa möjliga vis. Därför behövs en starkare demokratisk förankring före beslut och inte fler oanvändbara isytor utanför kommunhuset.