Britta Lästh

Trygghet skapas genom att alla barn får bra stöd och utveckling i förskola och skola. Kommunen behöver stötta vårt ideella föreningsliv. Bevara naturområden runt Säbysjön och ingen exploatering av åkermark. Bygg cykelväg längs väg 255 och väg 77.