Daniel Boström

Jag brinner för hållbar utveckling genom allt från omsorg, god förvaltning och klimatarbete till krisberedskap. Jag tror på rimlig utbyggnad i hela kommunen och tidiga stödinsatser för barn och unga.