Joss Edquist

Jag brinner extra för jämställdhet, barn och unga. Barn och unga ska få en jämställd chans till samma grundutbildning. Pengar måste satsas på ridsporten för en mer jämställd fritid.