Kjell-Arne Nilsson

Ett tryggt och trivsamt Knivsta bygger på att våra barn får de möjligheter som en resursstark skola och ett brett föreningsliv ger. Äldreomsorgen ska kännetecknas av hög tillgänglighet och kvalitet, samt attraktiva anställningsformer för personalen.