Lennart Hedman

Min önskan är större medborgarinflytande, bevarad småstadskaraktär med trädgårdsstadens utseende, fler naturskyddsområden och frihet från experiment med samhällsbyggande.