Lennart Lundberg

Utbyggnadstakten måste sänkas. Jag vill arbeta för en utvecklad demokrati, fler vuxna i skola och förskola, förbättrad kollektivtrafik, en cykelväg till Uppsala längs med järnvägen, hållbar utveckling och en ökad satsning på ungdomars fritid.