Lisbeth Rye-Danjelsen

Barns och äldres behov i Knivsta ska tillgodoses utifrån vars och ens förutsättningar. Kommunala beslut ska vara spårbara, transparenta och tas i rätt instans.