Marianne Vikström

I mitt Knivsta finns den bästa utbildningen och omsorgen. Där finns förutsättningar för ett aktivt åldrande och ett rikt kultur- och friluftsliv i trygg miljö. Jag vill bevara stationssamhället med punktliga tåg.