Matilda Hübinette

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, ledamot i partistyrelsen, gruppledare

Jag verkar för ett trivsamt och tryggt Knivsta där vi kommande år värnar mer om de värden
som gör Knivsta attraktivt att bo och verka i. Exploateringstakten behöver sänkas för att
hinna med de utmaningar som följt med den för snabba utbyggnadstakten.