Mattias Norrby

Ledamot i partistyrelsen, förste vice ordförande i bygg- och miljönämnden, vice ordförande i valberedningen, ledamot socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige.

Varsam samhällsutveckling ”snyggt och tryggt”, spara grönområden och bygg inte på jordbruksmark. Jag brinner för närmiljön och landsbygden ska ha samma förutsättningar som tätorten. Inga besparingar i barn- och äldreomsorg.