Micaela Tiestö

Jag vill arbeta för en fortsatt utveckling av områdena kring Husby Långhundra. En gång- och cykelväg längs 77:an ut till Blå Wingen skulle möjliggöra för säker vardagsmotion och mindre pendling med bil.