Mikael Rye-Danjelsen

Ledamot i partistyrelse, ordförande i samhällsutvecklingsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen

Knivsta ska vara en trygg plats att leva och bo på. Vi måste dra ner på exploateringstatakten, bevara grönska och livskvalitet samt ta hand om miljö och natur.