Monica Lundberg

Jag vill arbeta för och bidra till ett Knivsta som ska kännas tryggt och där medborgarna ska kunna röra sig fritt utan osäkerhet. Knivsta ska vara en kommun som bibehåller sin karaktär som landsbygdskommun med blandad bebyggelse och med en genomtänkt expansionstakt.