Ove Engström

Gammal som ung mot snabb utbyggnad i höjdled. Hållbar utveckling mot framtida kostnader för medborgare. Trafik/parkering i tätort behöver planeras bättre. Dröm: resecentrum i Knivsta och ny påfart till E4:an som delas med Uppsala.