Peter Brymér

Kassör, ledamot i partistyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i samhällsutvecklingsnämnden, ersättare i socialnämnden

Stopp för ogenomtänkta nybyggen nu! Knivsta behöver utvecklas i en lagom takt så att förskola, skola och infrastruktur hänger med. Idrotten är också något som vi måste fokusera på.