Victor Krusell

Knivsta skall vara en trygg och trivsam plats. Jag vill se bevarade grönytor och estetiskt tilltalande byggnader. Kommunens verksamheter skall hålla hög kvalitet. Det skall vara lätt att bo i Knivsta.