Back to main

Knivsta - En kommun att trivas i

Det här är några saker som vi vill

Utbildning & Barnomsorg

 • Barngrupperna i förskolan ska minskas
 • Lärartätheten i skolan ska ökas för att höja kvalitet, trivsel och trygghet – alla elever ska ha möjlighet att nå godkända betyg
 • Nolltolerans mot mobbning
 • ”15-timmarsbarnen” ska ha rätt till 20 timmar/vecka i förskolan

Demokrati

 • Knivstabornas möjligheter till inflytande ska öka, t.ex. genom öppna rådslag och medborgarbudget
 • Vi vill aktivt stödja integrationsarbetet tillsammans med föreningsliv och lokala företag

Fritid

 • Hela Allaktivitetshuset (Centrum för Idrott och Kultur) ska byggas i en enda etapp
 • Köerna till kulturskolan ska kortas
 • Bygget av en fullstor idrottshall ska starta i norra Alsike inom två år
 • Anlägga konstgräsplan i centrala Knivsta
 • Vi fortsätter arbetet för en ny fritidsgård i Alsike, utifrån ungdomarnas idéer
 • Utöka stödet till föreningslivet
 • Ökade öppettider på biblioteket

Natur

 • Fler naturområden ska göras tillgängliga via naturstigar och parker t.ex. runt Valloxen.
 • Fler säkra cykelvägar t.ex. till Vassunda
 • Naturreservat i Lunsen och Västersjö
 • Knivstaån ska utgöra ett grönt stråk / parkområde
 • Kölängsområdet ska utvecklas med naturstigar och hundbad
 • Skogen mellan Västra och Östra Ängby ska inte exploateras

Infrastruktur och byggande

 • Knivsta ska fortsätta växa, men i en takt som vi klarar av utan växtvärk – även Nydal
 • Nybyggnation ska ske med stor hänsyn till natur och hållbarhet
 • Bebyggelsen ska vara blandad, med villor, parhus, flerbostadshus och nya hyresrätter
 • Offentliga lokaler bör erbjuda fritt wifi

Näringsliv

 • Det ska vara lätt att pendla till jobb och skolor från hela kommunen
 • Förutsättningarna för företagande måste förbättras så att fler kan jobba på hemmaplan.
Knivsta ska bli en ännu bättre kommun att bo i - med din hjälp och vår hjälp. Tillsammans ska vi skapa en kommun att trivas i, för alla åldrar.