En hälsning från våran nya gruppledare

Hej! Vissa känner kanske igen mig från de företag jag driver i Knivsta, bland annat restaurangen och puben i Stationshuset, andra har träffat mig som polisvolontär eller när jag organiserar nattvandringar i Knivsta och Alsike.

När jag inte driver min verksamhet eller engagerar mig i politiken så lägger jag gärna tid på djur och natur. Ett stort intresse är hundar, att promenera i natursköna omgivningar och odling.

Att konkret kunna verka för ett trivsamt och tryggt Knivsta är det som främst får mig att engagera mig i lokalpolitiken. Det är mycket glädjande att Knivsta är en attraktiv plats att bo och verka på. Samtidigt är det viktigt att exploateringstakten sänks för att hinna med utmaningarna som följt med den allt för snabba utbyggnadstakten. Jag vill värna mer om de värden som gör Knivsta attraktivt.

I och med kommunens utmärkta läge skulle det teoretiskt sett kunna byggas bostäder, logistik och industriområden över stora delar av kommunen. Jag vill bevara småstadskaraktären, utveckla grönområden, skydda jordbruksmark och skapa fler rekreationsområden. Blandad bebyggelse är eftersträvansvärt och därför behöver kommunen snarast stanna upp med byggandet av centrala hög-hus med för hög andel små lägenheter.

Pendlarnas situation är under all kritik och därför vill jag se att infrastrukturen för dagens knivstabor fungerar innan det bör påbörjas nya större byggnationsprojekt.

Jag vill bidra till att Knivsta kommun växer i en ansvarsfull takt och utvecklas i harmoni mellan ett välmående centrum och en levande landsbygd.

Det viktigaste är att Knivsta ska vara tryggt och jag vill att alla Knivstabor ska kunna röra sig utomhus utan att känna oro oavsett tid på dygnet. Min uppfattning är att trenden går åt fel håll. Förebyggande arbete och tidiga insatser lönar sig i längden. I väntan på att polismyndigheten får tillräckliga resurser behöver kommunen därför ta ett större ansvar och satsa mer på trygghetsskapande och förebyggande åtgärder såsom Råd och stödverksamheten, fältassistenter samt väktare på helgnätter.

Största delen av Knivsta.Nu:s budget satsas på barn och unga, med mer resurser till skolan, förskolan och tidiga insatser. Det är även viktigt att stötta föreningslivet.

Ökad beredskap för hantering av större elavbrott, om kommunens dricksvatten blir otjänligt under en tidsperiod eller andra kriser är också viktiga områden att arbeta med för ett säkrare samhälle.

Skattepengar ska gå till kommunens kärnuppgifter såsom skola, vård och omsorg istället för dyra “roliga” projekt av tveksam nytta.

Det är viktigt att se till att näringslivet i kommunen får bra förutsättningar för att kunna verka här. Om fler företag etablerar sig i kommunen och anställer knivstabor, leder det till lägre arbetslöshet och mer skatteintäkter som kan användas till skola, vård och att ta hand om äldre.

En stor fördel med att vara ett 100 procent lokalt parti är att vi i Knivsta.Nu inte styrs av ett moderparti eller en ideologi – vi utgår från Knivsta. Det är en stor skillnad mellan oss och andra partier. Vi har ett tydligt partiprogram för kommande mandatperiod som kan läsas på www.knivsta.nu.

Ju fler invånare som engagerar sig i lokalpolitiken desto bättre! Därför anordnar Knivsta.Nu ofta öppna möten för alla kommuninvånare. Det är intressant och lärorikt att ta del av vad som händer och sker i lokalpolitiken och vi är ett härligt gäng med trevlig stämning – gör oss gärna sällskap! 🙂

Bästa hälsningar, Matilda Hübinette