Maria Ahlestål

Jag vill utveckla Knivsta så att kommunen växer på ett förnuftigt och attraktivt sätt, där vi behåller småstadskaraktären och får ett levande centrum. Jag vill verka för att fler företag och butiker etablerar sig i Knivsta.