Simon Vikström

Mitt intresse, utöver ökad trygghet i samhället, ligger i hur de kommunala bolagen och organisationerna sköts.