Ivan Krezic

Ledamot i partistyrelsen, ordförande i bygg- och miljönämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i samhällsutvecklingsnämnden

Sänk utbyggnadstakten för att skapa ett tryggt och trivsamt samhälle. Mer förebyggande arbete i skolan. Rätten till bil eller ej ska beslutas av invånarna. Väljare ska kunna påverka även mellan valen.