Pierre Janson

Ordförande i Knivsta.nu, ordförande utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen

Jag vill ha ett tryggt och trivsamt Knivsta där alla medborgare kan röra sig utomhus dygnets alla timmar utan att känna oro. Satsningar på skolan, brottsförebyggande arbete och ett ansvarsfullt och långsiktigt ekonomiskt hållbart tänk är viktigt.