Roger Andersson

Jag vill skapa en kommun där alla som vill kan påverka, bidra till att lösa problem eller ta fram idéer. En kommun med stabil ekonomi och med tydliga och långsiktiga mål ger trygghet och bra livskvalitet.